ಪೋಲೋ - ಕಾಲರ್ಡ್ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳು

2 ವಸ್ತುಗಳು

ಹಳದಿ ಕೆಂಪು ಹೃದಯದ ಧ್ವಜ ಪೋಲೋ ಟಿಶರ್ಟ್ | ಕನ್ನಡ ಟಿ ಶ...

ಪೋಲೋಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತ...

ಪೋಲೋಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪೊಲೊ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ನೋಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನಾಂಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆ , ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೊವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ನಿಯಮಿತ ಫಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಪೊಲೊ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ Pique Airtex ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ 100%...

Rs. 749.00

ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೊ ಟಿಶರ್ಟ್ | ಕನ್ನಡ ಟಿ ಶರ್ಟ್

ಪೋಲೋಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತದ...

ಪೋಲೋಸ್ ಒಂದು ಟೈಮ್‌ಲೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ ವಾರ್ಡ್‌ರೋಬ್‌ಗೆ ಸೊಗಸಾದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆರೆದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಪೊಲೊ ಟಿ-ಶರ್ಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ನೋಟವನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಅವರು ಮೊದಲ ದಿನಾಂಕ, ವ್ಯಾಪಾರ ಸಭೆ , ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಲೊವನ್ನು ಸೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ನಿಯಮಿತ ಫಿಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಯುನಿಸೆಕ್ಸ್ ಪೊಲೊ ಟಿ-ಶರ್ಟ್ ಮಾದರಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಅನುಭವಕ್ಕಾಗಿ Pique Airtex ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ 100% ...

Rs. 799.00